Szanowni Państwo, Udało nam się wspólnie zrealizować 7750 godzin zajęć z dzieciakami z naszej gminy! We wtorek – 26 czerwca – wszyscy spotkamy się na uroczystym podsumowaniu projektu...

Strona Główna

Szanowni Państwo, Udało nam się wspólnie zrealizować 7750 godzin zajęć z dzieciakami z naszej gminy! We wtorek – 26 czerwca – wszyscy spotkamy się na uroczystym podsumowaniu projektu...


Drodzy Rodzice, Drodzy Opiekunowie, Drodzy Nauczyciele! Zapraszamy Was serdecznie na podsumowanie projektu "Dobry start - lepsza przyszłość. Programy rozwojowe szkół w Gminie Rząśnik"...


Bardzo miło nam poinformować, iż dotychczas udało się zrealizować 6553 godzin zajęć z uczniami. Zajęcia prowadzone będą do końca czerwca, w sumie, zgodnie z założeniami projektu będzie ich 7750 godzin...


Realizując nasz projekt przestrzegamy zasad równości płci. Zajęcia prowadzone są w sposób równościowy, skierowane zarówno do chłopców jak i dziewcząt. W trakcie prowadzenia zajęć eliminowanuje...


W maju ruszyły przygotowania do Mistrzost Międzyszkolnych. Impreza, zgdonie z realizowanym projektem, ma na celu podsumowanie całorocznego projektu edukacyjnego skierowanego do naczych uczniów...


Uprzejmie informujemy, iż w marcu odbędzie się kolejne badanie ankietowe w ramach ewaluacji realizowanego projektu. Przypominamy, iż badanie ma na celu zbadanie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów...


W lutym zakończyliśmy szkolenie z efektywnych metod nauczania języka polskiego! 9 nauczycieli – polonistów z prowadzonych przez Gminę Rząśnik szkół podniosło swe kwalifikacje...


Wraz z końcem roku zakończyliśmy dostawę materiałów do prowadzenia wszelkich zajęć.
Szkoły doposażono w liczne materiały dydkatyczne: m.in. zestawy przyborów, galerie wielofunkcyjne, liczydła...


Informujemy, iż w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu. Dzieci poproszone zostaną o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych...


Uprzejmie informujemy, iż w okresie ferii w szkołach prowadzone będą zajęcia w ramach realizowanego projektu. Dowóz dzieci do szkoły i ze szkoły zostanie zapewniony przez Gminę...


W ramach realizowanego projektu głowne jego zadanie-czyli zajęcia są prężnie przeprowadzane. Przypomnijmy, że dodatkowe zajęcia to nie tylko szansa na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, ale i możliwość rozwijania talentów i zainteresowań...


Głównym celem projektu jest podniesienie w roku szkolnym 2011/2012 atrakcyjności oraz jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych z terenu gminy...


W dniach 22-23.10.2011r. odbyły się pierwsze szkolenia w ramach realizowanego programu. W 16-godzinnym szkoleniu dot. efektywnego nauczania języka angielskiego uczestniczyło 9 nauczycieli z gminnych placówek oświatowych...


Rozpoczęto pierwsze działania w ramach realizowanego program edukacyjnego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „DOBRY START – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”...