Szanowni Państwo, Udało nam się wspólnie zrealizować 7750 godzin zajęć z dzieciakami z naszej gminy! We wtorek – 26 czerwca – wszyscy spotkamy się na uroczystym podsumowaniu projektu...

Informacja
Wraz z końcem roku zakończyliśmy dostawę materiałów do prowadzenia wszelkich zajęć.
Szkoły doposażono w liczne materiały dydkatyczne: m.in. zestawy przyborów, galerie wielofunkcyjne, liczydła, domina, bryły, preparaty mikroskopowe, gry edukacyjne, tablice, stacje pogody, globusy, sprzęt nagłośniający, gry logopedyczne.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z efektywnych metod nauczania języka polskiego i języka angielskiego otrzymali torby trenerskie.
Dzieciaki w trakcie zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych oraz specjalistycznych mają okazję uczyć się w nowowyposażonych salach, korzystając z wysokiej jakości materiałów edukacyjnych.

Nauka dzięki temu staje się łatwiejsza i przyjemniejsza, a najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy z łatwością rozwijają swe zainteresowania i pasje!