Szanowni Państwo, Udało nam się wspólnie zrealizować 7750 godzin zajęć z dzieciakami z naszej gminy! We wtorek – 26 czerwca – wszyscy spotkamy się na uroczystym podsumowaniu projektu...

Uwaga!
Informujemy, iż w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie ewaluacja projektu.
Dzieci poproszone zostaną o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
W kolejnych okresach realizacji projektu ankietyzacja będzie przeprowadzana dwukrotnie.

Zebrane dane pozowolą nam oszacować w jakim stopniu projekt zrealizował zamierzane cele i wpłynął na rozwijanie szans edukacyjnych dzieci.